TANÁRI SZAKDOLGOZAT LEADÁSA

A korábbi rendszerû képzés tanári szakdolgozata

A feltöltés határideje õszi félév esetében november 20., tavaszi félév esetében április 20.

A korábbi rendszerû képzés tanári szakdolgozatát - a kinyomtatott változaton kívül - elektronikus formában (fájlban) is be kell nyújtani. A fájlt itt, az ELTE Pedagogikum Központ Oktatásszervezési és Tanulmányi Fõosztály honlapján kell feltölteni.

A tanári szakdolgozatokat az ELTE PK OTF folyamatosan bõvülõ, nyilvánosan nem hozzáférhetõ adatbázisban archiválja. Az archívum lehetõséget teremt a szakdolgozatokhoz kutatási célból való hozzáférésre, valamint az esetleges „szakdolgozat-kereskedelem” megakadályozását célzó automatikus ellenõrzésre.

Az elektronikus leadáshoz, a fájl(ok) feltöltéséhez be kell jelentkezni a hallgató EHA-kódjával (usernév) és az ETR-es jelszavával (az ETR-es bejelentkezés szokványos módján).

A szakdolgozat egynél több fájlban is feltölthetõ a kiválasztott formátumban.

Portfólió típusú és taneszközfejlesztés témájú szakdolgozat esetében a feltöltött fájloknak természetesen csak a tanári szakdolgozathoz készített szövegeket (és a járulékos szövegrészeket: címlap, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék stb.) kell tartalmazniuk, a mellékletek, fotók, eredeti ûrlapok stb. feltöltése nem szükséges.

A feltöltött fájlokat az ELTE PK OTF a vonatkozó jogszabályok és egyéb konvenciók betartásával, biztonságosan tárolja.

A tanári mesterképzés tanári szakdolgozatának tanulmány része

A feltöltés határideje õszi félév esetében november 20., tavaszi félév esetében április 20.

A tanári mesterképzés tanári szakdolgozata két részbõl áll, a tanárképzés szempontjából releváns tanulmányból és az értékelési portfólióból. Tanulmányt azon hallgatóknak kell készíteniük, akiknek a pedagógiai-pszichológiai moduljuk mérete nagyobb mint 10 kredit.

A szakdolgozat tanulmány részének témáját be kell jelenteni. Elõzetesen jóváhagyott témabejelentés nélkül a tanulmány nem nyújtható be, ennek hiányában tanári záróvizsga csak a következõ záróvizsga-idõszakban tehetõ.

A tanulmány benyújtásának hiányában a portfólió nem adható be.

A hallgatónak a szakdolgozat tanulmány részét nyomtatott formában egy kötött és egy fûzött példányban kell benyújtania. A bekötött példányt a modulfelelõs karon, a fûzöttet a Pedagogikum Központ Oktatásszervezési és Tanulmányi Fõosztályon (1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. I. emelet 110.) kell leadnia. Elektronikus formában (pdf-fájlként) pedig az e célra kialakított elektronikus rendszerbe kell feltölteni.

A szakdolgozat mindkét részének kinyomtatva benyújtott példányát a záróvizsgán a tanárjelölt visszakapja, vagy – a jelölttel egyeztetve – a bíráló magánál megtartja. Az elektronikus példány archiválásáról az ELTE PK OTF gondoskodik.

A tanári szakdolgozatokat az ELTE PK OTF folyamatosan bõvülõ, nyilvánosan nem hozzáférhetõ adatbázisban archiválja. Az archívum lehetõséget teremt a szakdolgozatokhoz kutatási célból való hozzáférésre, valamint az esetleges „szakdolgozat-kereskedelem” megakadályozását célzó automatikus ellenõrzésre.

Az elektronikus leadáshoz, a fájl(ok) feltöltéséhez be kell jelentkezni a hallgató EHA-kódjával (usernév) és az ETR-es jelszavával (az ETR-es bejelentkezés szokványos módján).

A szakdolgozat egynél több fájlban is feltölthetõ a kiválasztott formátumban.

A feltöltött fájloknak természetesen csak a tanulmányhoz készített szövegeket (és a járulékos szövegrészeket: címlap, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék stb.) kell tartalmazniuk, a mellékletek, fotók, eredeti ûrlapok stb. feltöltése nem szükséges.

A feltöltött fájlokat az ELTE PK OTF a vonatkozó jogszabályok és egyéb konvenciók betartásával, biztonságosan tárolja.

A tanári mesterképzés tanári szakdolgozatának portfólió része

A feltöltés határideje őszi félév esetében december 15., tavaszi félév esetében május 15.

A tanári mesterképzés tanári szakdolgozata két részből áll, a tanárképzés szempontjából releváns tanulmányból és az értékelési portfólióból. Tanulmányt azon hallgatóknak

kell készíteniük, akiknek a pedagógiai-pszichológiai moduljuk mérete nagyobb mint 10 kredit, portfóliót viszont minden hallgatónak kell készítenie. Ezek tartalmi és formai követelményeit, valamint értékelésük szempontjait a vonatkozó eljárásrendtartalmazza. Azon hallgatónak, aki az ELTE-n egy időben több tanári mesterszakon is folytat tanulmányokat, és tanári mesterszakos végzettséggel és szakképzettséggel nem rendelkezik, egyetlen szakdolgozatot kell benyújtania, ha a több tanári mesterszakon egyszerre vagy legfeljebb négy félévév különbséggel végez.

Ilyen esetben a szakdolgozat részei közül portfólióból a szakjai számának megfelelő számút, tanulmányból ha ilyen kötelezettsége van – egyet, kell elkészítenie.

A szakdolgozat tanulmány részének témáját be kell jelenteni. Előzetesen jóváhagyott témabejelentés nélkül a tanulmány nem nyújtható be,
ennek hiányában tanári záróvizsga csak a következő záróvizsga-időszakban tehető. A tanulmány benyújtásának hiányában a portfólió nem adható be. A szakdolgozat értékelési portfólió részéhez témát választani és azt külön bejelenteni nem kell. A portfólió témavezetője a pedagógiai-pszichológiai tanításkísérő szeminárium vezetője.

A hallgatónak a szakdolgozat portfólió részét nyomtatott és elektronikus formában is be kell nyújtania. A nyomtatott példányt a Pedagogikum Központ Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztályon (1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. I. emelet 110.) kell leadni. Elektronikus formában (pdf-fájlként) pedig az e célra kialakított elektronikus rendszerbe kell feltölteni.

A szakdolgozat mindkét részének kinyomtatva benyújtott példányát a záróvizsgán a tanárjelölt visszakapja, vagy – a jelölttel egyeztetve – a bíráló magánál megtartja. Az elektronikus példány archiválásáról az ELTE PK OTF gondoskodik.

A szakdolgozat benyújtásával és bírálatával kapcsolatos eljárásrendet a záróvizsga szervezésének eljárásrendje tartalmazza.A tanári szakdolgozatokat az ELTE PK OTF folyamatosan bővülő, nyilvánosan nem hozzáférhető adatbázisban archiválja. Az archívum lehetőséget teremt a szakdolgozatokhoz kutatási célból való hozzáférésre, valamint az esetleges „szakdolgozat-kereskedelem” megakadályozását célzó automatikus ellenőrzésre.


Az elektronikus leadáshoz, a fájl(ok) feltöltéséhez be kell jelentkezni a hallgató EHA-kódjával (usernév) és az ETR-es jelszavával (az ETR-es bejelentkezés szokványos módján).


A szakdolgozat egynél több fájlban is feltölthető a kiválasztott formátumban.

A feltöltött fájloknak természetesen csak a portfólióhoz készített szövegeket (és a járulékos szövegrészeket: címlap, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék stb.) kell tartalmazniuk, a mellékletek, fotók, eredeti űrlapok stb. feltöltése nem szükséges.


A feltöltött fájlokat az ELTE PK OTF a vonatkozó jogszabályok és egyéb konvenciók betartásával, biztonságosan tárolja.

e-mail