Kiemelt hírek

PPK Tanulmányi Hivatal Titkársága

Az ELTE Szenátusa a CXCVIII/2015. (XII. 14.) Szen. számú határozatával 2015. december 31-ével megszüntette az ELTE Pedagogikum Központot. A tanulmányi ügyek intézését a Pedagógiai és Pszichológiai Karon a 2016. január 1-jével létrehozott PPK Tanulmányi Hivatal vette át.  A feladatellátás a következő szervezeti keretek között történik:

  • Tanulmányi Hivatal Titkársága (PPK TH Titkárság) – a Hivatal működtetésével kapcsolatos általános feladatok
  • Oktatásszervezési Iroda (PPK OI) – a továbbképzésekhez, a doktori fokozatszerzési és a habilitációs eljárásokhoz, valamint a tanári mesterképzés gyakorlataihoz és záróvizsgáihoz kapcsolódó oktatásszervezési és szerződéskötési feladatok
  • Tanulmányi Iroda (PPK TI) – a kar oktatásfejlesztési és oktatási tevékenységéhez kapcsolódó, valamennyi hallgatói csoportot érintő (alap-, mester-, doktori és szakirányú továbbképzés) nyilvántartási, hallgatói ügyintézési feladatok, a hivatal működési feltételeinek szabályozási és infrastrukturális feltételeinek biztosítását szolgáló feladatok

 

Tanulmányi Hivatal Titkársága

 


Dr. Papp Lajos hivatalvezető

Romsics-Ondré Ágnes titkárságvezető

1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. I. em. 108.
Tel.: +36/1/461-4568, 461-4500/3832-es mellék
Fax: +36/1/461-4586 (belső vonalon: 3860-as mellék)
ímél: th@ppk.elte.hu

 

szerződésekkel kapcsolatos ügyintézés

Hegedüs-Bényei Bernadett előadó
1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. I. em. 108.
Tel.: +36/1/461-4500/3487-es mellék
Fax: +36/1/461-4586 (belső vonalon: 3860-as mellék)
ímél: szerzodes.th@ppk.elte.hu, pk_szerzodes@pk.elte.hu