Kiemelt hírek

Térítések, díjak

A PPK hallgatói által fizetendő díjak

 

Az önköltség/költségtérítés összege a 2016/2017-es tanévre:

A Pedagógiai és Pszichológiai Kar alapképzéseinek, mesterképzéseinek és korábbi rendszerű képzéseinek önköltsége/költségtérítése

A Pedagógiai és Pszichológiai Kar szakirányú továbbképzéseinek és tanfolyamainak önköltsége/költségtérítése

Tuition fees of the English language fee-paying trainings in the academic year 2016/2017.

A Pedagógiai és Pszichológiai Kar doktori képzéseinek önköltsége/költségtérítése, valamint a fokozatszerzési eljárás díja

 

A térítési és szolgáltatási díjak összege a 2016/2017-es tanévre

 

Az általános testnevelés kurzusokról

Kötelező-e a testnevelés? Kinek? Kinek kell fizetni érte?

 
Az ELTE Szenátusa a CCII/2008. (VI. 30.) Szen. sz. határozatával a következőképpen módosította a Hallgatói követelményrendszert:
„28. § (2) Azon hallgatók, akik olyan szakon tanulnak, melynek követelményeibe nem tartoznak bele a testnevelési foglalkozások - függetlenül a tagozattól és a finanszírozási formától -, a szabadon választható kurzusok keretében félévente egy általános testnevelési kurzuson vehetnek részt, melynek értéke 1 kredit.
(3) Az általános testnevelési kurzusok keretében szerzett kreditek beszámítandók a szakos abszolutóriumba legfeljebb 4 kredit értékben."
 
KÖTELEZŐ-E A TESTNEVELÉS, KINEK KELL FIZETNI ÉRTE?
A szabályzat értelmében tehát a korábbi rendszerű, kredites hallgatók számára nem kötelező, hanem választható lehetőségként jelentkezik a két félév általános testnevelés elvégzése, aki viszont teljesíti ezt a kurzust, annak az abszolutóriumába félévente 1, összesen 4 kredit értékben beszámítandó az általános testnevelés. Számukra lehetőséget biztosít a kar a 2x2 óra ingyenes testnevelésre, ez azonban a korábbiakkal ellentétben nem kötelezi a PPK-t arra, hogy a teljes hallgatói létszám számára hirdessen ilyen foglalkozást - a hallgatók a meghirdetett kurzusok kapacitásának mértékéig élhetnek a lehetőséggel. A 2x2 órán felüli kurzusfelvételekért továbbra is fizetniük kell, csakúgy, mint a Bologna-képzésben részt vevőknek.

A korábbi rendszerű, nem kredites képzésen részt vevő hallgatók számára – az ÁJTK hallgatói kivételével  – azonban továbbra is kötelező az általános testnevelés. A kurzusokra való bejutást a rangsorolás pontszámaival megoldja az ETR, ebben az esetben azonban az általános testnevelés kötelezőségét a képzés „alapkarán" jelezni kell a nem kredites szakos tantervekben, ennek hiányában a rangsorolásban a többletpontot a hallgatók nem kapják meg.

A Bologna-rendszerű képzést a módosítás nem érintette, e hallgatók térítéses szolgáltatásként (60001 Ft/félév) vehetik igénybe a kurzusokat.

A MEGHIRDETÉS GYAKORLATA

A kurzusfelvételek számának követhetősége és a foglalkozások szervezhetősége miatt az eddigi gyakorlatnak megfelelően az általános testnevelés teljesítésére alkalmas kurzusokat az ETR-ben hirdeti meg a kar. Tekintettel a beszámíthatóságra, lesz kreditértékük, és a kurzusokra gyakorlati jegyet kapnak a hallgatók. Az eddigi gyakorlattól eltérően szükségtelenné válik a külső helyszínű edzés, így a továbbiakban az nem kerül meghirdetésre.

Hatályos: 2008. VII. 1. napjától.

 
2009. március 04. szerda, 15:32

 

1 A Kari Tanács határozata alapján a 2012/2013-as tanévtől érvényes összeg.