Kiemelt hírek

PPK Tanulmányi Hivatal Tanulmányi Iroda

Az ELTE Szenátusa a CXCVIII/2015. (XII. 14.) Szen. számú határozatával 2015. december 31-ével megszüntette az ELTE Pedagogikum Központot. A tanulmányi ügyek intézését a Pedagógiai és Pszichológiai Karon a 2016. január 1-jével létrehozott PPK Tanulmányi Hivatal vette át. A feladatellátás a következő szervezeti keretek között történik:

  • Tanulmányi Hivatal Titkársága (PPK TH Titkárság) – a Hivatal működtetésével kapcsolatos általános feladatok
  • Oktatásszervezési Iroda (PPK OI) – a továbbképzésekhez, a doktori fokozatszerzési és a habilitációs eljárásokhoz, valamint a tanári mesterképzés gyakorlataihoz és záróvizsgáihoz kapcsolódó oktatásszervezési és szerződéskötési feladatok
  • Tanulmányi Iroda (PPK TI) – a kar oktatásfejlesztési és oktatási tevékenységéhez kapcsolódó, valamennyi hallgatói csoportot érintő (alap-, mester-, doktori és szakirányú továbbképzés) nyilvántartási, hallgatói ügyintézési feladatok, a hivatal működési feltételeinek szabályozási és infrastrukturális feltételeinek biztosítását szolgáló feladatok

Tanulmányi Iroda

A PPK TH Tanulmányi Irodájában az ügyfélfogadás
az ügyféltérben:
a Kazy 110-ben
(1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. I. em. 110.),
ügyfélfogadási időben:
H, Sze, Cs, P: 8:30-16:00; K: 12:00-16:00
zajlik.

 

A személyes ügyintézést nem igénylő kérelmeket, igazolásokat a fenti ügyfélfogadási időn kívül a hallgatók az ajtóra szerelt postaládába is bedobhatják.
Központi e-mail elérhetőségünk: ppkto@ppk.elte.hu.

A kar képzései külön tanulmányi ügyintézőkhöz is tartoznak, az ügyféltérben leadott kérelmekkel kapcsolatos további ügyintézés, a személyes adatok karbantartása, a tanulmányi adatok nyomonkövetése, az abszolutóriumvizsgálat, záróvizsga-szervezés és oklevél kiállítás a tanulmányi ügyintézők feladata. A tanulmányi ügyintézők részt vesznek az általános tanulmányi tájékoztatásban is, de az ügyféltérben személyes ügyfélfogadást is tartanak. A képzések és a tanulmányi ügyintézők személyes ügyfélfogadásának beosztását az oldal alján található táblázat tartalmazza. (A tanulmányi ügyintézőket telefonon a személyes ügyfélfogadási időn kívül érdemes keresni, s az e-mailekre is azon kívül válaszolnak folyamatosan, a levelek beérkezési sorrendjében.)

Amennyiben hallgatóként nem a PPK-n folytat tanulmányokat, de ezen a karon meghirdetett tárgyat vett fel (pl. általános testnevelés, osztatlan vagy tanári mesterképzés pedagógiai-pszichológiai modulja), vagy ide szeretne átjelentkezni, akkor Önnek nincsen külön tanulmányi ügyintézője, kérjük, az általános ügyintézésre fenntartott elérhetőségeinken keresse a Tanulmányi Irodát.

(A Pedagógiai és Pszichológiai Karon az oktatásszervezés, vagyis a kurzusok meghirdetése az egyes kari Intézetekhez tartoznak, kérjük tárgy- és kurzusmeghirdetéssel kapcsolatos ügyekben a megfelelő intézet titkárságát keressék!)

Az alap- és mesterképzések felvételijével kapcsolatos ügyintézés alapvetően telefonon, illetve e-mail útján zajlik az alábbi táblázatban felvételi ügyintézőként szereplő kolléganő elérhetőségein, de a felvételi jelentkezési és a dokumentum leadási határidőkhöz igazítva időszakosan külön felvételi ügyfélfogadási időt is megállapítunk, melyet a felvételi ügyeket tartalmazó oldalon teszünk közzé. (A doktori és szakirányú továbbképzések felvételi ügyintézése az Oktatásszervezési Irodában történik.)

MUNKATÁRSAK 

név és beosztás elérhetőség feladatkör személyes ügyfélfogadás
Lengyel Ágnes
irodavezető
(36-1)461-4500/3477
ppkto@ppk.elte.hu
a Tanulmányi Iroda feladatkörébe tartozó ügyek koordinálása előzetes egyeztetés alapján
       
Szattelberger Judit
tanulmányi ügyintéző
(36-1)461-4500/3485
ppkto@ppk.elte.hu
általános tanulmányi ügyintézés és tájékoztatás H, Sze, Cs, P: 8:30-16:00; K: 12:00-16:00
       
Fodor Gyöngyi
tanulmányi ügyintéző
(36-1)461-4500/3488
fodor.gyongyi@ppk.elte.hu
az alábbi szakok tanulmányi ügyintézése: neveléstudományi mesterképzés, pedagógia alapképzés, pszichológia mesterképzés, tanári mesterképzés; korábbi rendszerű egyetemi pedagógia és pszichológia szakok záróvizsga ügyintézése Sze, 8:30-12:15
Lajkó Edina
tanulmányi ügyintéző
(36-1)461-4500/3490
lajko.edina@ppk.elte.hu
az alábbi szakok tanulmányi ügyintézése: pszichológia alapképzés H, 8:30-12.15
Németh Csilla
tanulmányi ügyintéző
(36-1)461-4500/3869
nemeth.csilla@ppk.elte.hu
az alábbi szakok tanulmányi ügyintézése: angol nyelvű alap- és mesterképzések H, 12:15-16:00 és Cs, 8:30-12:15
Orbán József
tanulmányi ügyintéző
(36-1)461-4500/3467
tovabbkepzes@ppk.elte.hu
az alábbi szakok tanulmányi ügyintézése: szakirányú továbbképzések, tanfolyamok K, 12:15-16:00 és P, 8:30-16:00
Szabóné Lénárt Anikó
tanulmányi ügyintéző
(36-1)461-4500/3893
lenart.aniko@ppk.elte.hu
az alábbi szakok tanulmányi ügyintézése: andragógia alapképzés, andragógia mesterképzés, emberi erőforrás tanácsadó mesterképzés, rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzés, sportszervező alapképzés; korábbi rendszerű főiskolai művelődésszervező, rekreáció és testnevelés szakok záróvizsga ügyintézése H, 12:15-16:00
Szabóné Rajnai Márta
tanulmányi ügyintéző
(36-1)461-4500/3892
szabone.rajnai.marta@
ppk.elte.hu
az alábbi szakok tanulmányi ügyintézése: interkulturális pszichológia és pedagógia mesterképzés, kognitív tanulmányok mesterképzés, doktori képzés Sze, 12:15-16:00 és Cs, 12:15-16:00
       
Polácsik Hajnalka
felvételi ügyintéző
(36-1)461-4500/3486; (36-1)461-4575
felvinfo@ppk.elte.hu
alap- és mesterképzések felvételi eljárásával kapcsolatos ügyintézés felvételi jelentkezési időszakban kijelölt időpontokban
       
Somogyvári-Korb Attila
tanulmányi informatikus
neptun@ppk.elte.hu Neptunnal kapcsolatos informatikai feladatok ellátása a tanulmányi és tanszéki adminisztráció számára -