Kiemelt hírek

ELTE PPK tanulmányi hírek

Hallgatói jogviszony igazolása a nyárra – munkavégzéshez

Kedves Hallgatóink, a hallgatói jogviszony-igazolás a vonatkozó jogszabályi előírások miatt csak adott félévre adható ki, és kötelezően tartalmazza a félév kezdő és záró napját. Ha valakinek olyan igazolásra van szüksége – pl. nyári munkavégzéshez – amely az aktív jogviszony folyamatosságát igazolja, akkor legyen kedves aktívra regisztrálni a következő, 2016/2017. Tovább »

PPK - Záróvizsga-, illetve oklevéligazolás, diplomaosztó

Tájékoztatjuk a 2015/2016. tanév tavaszi félévében záróvizsgázó hallgatóinkat, hogy a sikeres záróvizsgáról, illetve a nyelvvizsgakövetelmények teljesülése esetén az oklevél kiállításáról szóló igazolást 2016. július 4-től adjuk ki az I. emelet 110. szobában ügyfélfogadási időben (https://tanulmanyi.pk.elte.hu/ppk_ti). Tovább »

PPK - Záróvizsga-beosztás - Final exam schedule

Tisztelt Hallgatók!
A 2015/2016. tanév tavaszi félévének záróvizsga-beosztását az alábbi linken tudják megtekinteni.

Dear Students,
The schedule of the final examinations in the spring semester of 2015/2016 is available on the following website.
Tovább »

PPK - Pályázat köztársasági ösztöndíjra 2016/2017. tanév

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának felhívása
köztársasági ösztöndíj pályázatra a 2016/2017. tanévre

Az oktatásért felelős miniszter tanévenként köztársasági ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére. A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szabályozza. Az ELTE Hallgatói követelményrendszer 110. § és 437.§ rendelkezik a Pedagógiai és Pszichológiai Karra vonatkozó szabályokról. Tovább »

PPK - Pályázat hallgatói szakmai ösztöndíjra – eredmény

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanulmányi Hivatala által kiírt hallgatói szakmai ösztöndíjpályázat eredményesen lezárult.

A pályázati kiírásra, a megjelölt meghosszabbított benyújtási határidőre 5 érvényes pályázat érkezett. A benyújtott pályázatok értékelésének szempontjai a következők voltak:

- tanulmányi adminisztratív tevékenységben való korábbi részvétel,
- az ilyen jellegű tevékenységek típusainak számossága,
- az PPK TH-nál végzett korábbi tevékenységgel kapcsolatos elégedettség a hivatal részéről, Tovább »

PPK – Pályázat hallgatói szakmai ösztöndíjra 2016

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar Tanulmányi Hivatala a HKR 118. §-a, valamint a hallgatói kifizetések eljárásrendjéről szóló, 2/2013. (IV. 12.) számú rektori utasítás alapján hallgatói szakmai ösztöndíjra ír ki pályázatot a Pedagógiai és Pszichológiai Karon folytatandó, adminisztratív jellegű szakmai tevékenységben való tapasztalatszerzésre. Tovább »

PPK - Ügyfélfogadás rendkívüli változása 2016. május 6-án

Tisztelt Hallgatók és Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. május 6-án az Információs és Felvételi Irodában (I. emelet 110.) az épületet érintő hálózati karbantartási munkálatok miatt a szokásostól rövidebb időtartamban, 8:30 és 14:00 óra között tudunk ügyfélfogadást tartani. A karbantartási munkálatok a telefonszolgáltatást is érinteni fogják, emiatt 14 órától a Tanulmányi Hivatal munkatársai egyáltalán nem lesznek elérhetők.

Szíves megértésüket és türelmüket köszönve:
PPK Tanulmányi Hivatal Tovább »

PPK - Ügyfélfogadás változása szakdolgozatok leadása miatt

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2015/2016. tanév tavaszi félévében záróvizsgázó hallgatóknak a szakdolgozataikat az ELTE Hallgatói követelményrendszer (78. §, 413. §) alapján a Tanulmányi Hivatalban (1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. I. emelet 110.) kell leadniuk,
- az általános határidő szerint 2016. április 20-ig,
- a tanári mesterszak portfólióját 2016. május 15-ig,
- a tanterv által kötelezően előírt portfólió típusú szakdolgozatokat, tanári mesterszak kivételével 2016. június 2-ig.
Tovább »

Jelentkezés szakos és tanári záróvizsgára, valamint tanári képesítővizsgára 2015/2016. tanév tavaszi félév

Kedves Hallgatónk!
Tájékoztatjuk arról, hogy a szakos és tanári záróvizsgára, valamint a tanári képesítővizsgára csak a Neptun rendszerben lehet jelentkezni. A záróvizsgára, illetve képesítővizsgára csak azoknak a hallgatóknak kell jelentkezniük, akik tanulmányaikat a 2015/2016. tanév tavaszi félévében kívánják befejezni. Tovább »

PPK Tanulmányi Iroda - félfogadási rend 2016. március 5-én

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. március 5-én a tanulmányi előadók ügyfélfogadást nem tartanak, általános ügyintézésre azonban az Információs és Felvételi Irodában (I. emelet 110.) lehetőségük lesz 8:30 és 14:00 óra között.

PPK Tanulmányi Hivatal