Kiemelt hírek

ELTE PPK tanulmányi hírek

PPK Tanulmányi Hivatal Információs Iroda – Ügyfélfogadási rend a 2016. nyári időszakban

A 2016. nyári időszakban a PPK Tanulmányi Hivatal Információs Irodájának félfogadási rendje az alábbiak szerint módosul. Tovább »

PPK – Diplomaosztó ünnepség - 2016. július 26.

A Pedagógiai és Pszichológiai Kar 2016. július 26-án, kedden rendezi meg diplomaosztó ünnepségeit a 2015/2016. tanév tavaszi félévében végzettek számára. Tovább »

Érdemjegyek rögzítése a Neptunban, kifogással élés / Grades recorded in the Neptun, Form of Complaint

Tisztelt Hallgatók!

2016. július 1-jével véget ért a 2015/2016. tanév tavaszi félévének vizsgaidőszaka. Felhívjuk figyelmüket, hogy mivel a teljesítéseik rögzítése csak és kizárólag az elektronikus tanulmányi rendszerben (Neptun) történtik, a rögzítettség ellenőrzése kiemelten fontos. Az ellenőrzés a hallgató feladata, ha a hallgató a szabályzatban foglalt kötelezettségeinek (pl. vizsgajelentkezés) nem tesz eleget, illetve az általa biztosított kifogási lehetőségével nem él, az általa megszerzett teljesítés érvénytelen lesz. Tovább »

Hallgatói jogviszony igazolása a nyárra – munkavégzéshez

Kedves Hallgatóink, a hallgatói jogviszony-igazolás a vonatkozó jogszabályi előírások miatt csak adott félévre adható ki, és kötelezően tartalmazza a félév kezdő és záró napját. Ha valakinek olyan igazolásra van szüksége – pl. nyári munkavégzéshez – amely az aktív jogviszony folyamatosságát igazolja, akkor legyen kedves aktívra regisztrálni a következő, 2016/2017. Tovább »

PPK - Záróvizsga-, illetve oklevéligazolás, diplomaosztó

Tájékoztatjuk a 2015/2016. tanév tavaszi félévében záróvizsgázó hallgatóinkat, hogy a sikeres záróvizsgáról, illetve a nyelvvizsgakövetelmények teljesülése esetén az oklevél kiállításáról szóló igazolást 2016. július 4-től adjuk ki az I. emelet 110. szobában ügyfélfogadási időben (https://tanulmanyi.pk.elte.hu/ppk_ti). Tovább »

PPK - Záróvizsga-beosztás - Final exam schedule

Tisztelt Hallgatók!
A 2015/2016. tanév tavaszi félévének záróvizsga-beosztását az alábbi linken tudják megtekinteni.

Dear Students,
The schedule of the final examinations in the spring semester of 2015/2016 is available on the following website.
Tovább »

PPK - Pályázat köztársasági ösztöndíjra 2016/2017. tanév

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának felhívása
köztársasági ösztöndíj pályázatra a 2016/2017. tanévre

Az oktatásért felelős miniszter tanévenként köztársasági ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére. A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szabályozza. Az ELTE Hallgatói követelményrendszer 110. § és 437.§ rendelkezik a Pedagógiai és Pszichológiai Karra vonatkozó szabályokról. Tovább »

PPK - Pályázat hallgatói szakmai ösztöndíjra – eredmény

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanulmányi Hivatala által kiírt hallgatói szakmai ösztöndíjpályázat eredményesen lezárult.

A pályázati kiírásra, a megjelölt meghosszabbított benyújtási határidőre 5 érvényes pályázat érkezett. A benyújtott pályázatok értékelésének szempontjai a következők voltak:

- tanulmányi adminisztratív tevékenységben való korábbi részvétel,
- az ilyen jellegű tevékenységek típusainak számossága,
- az PPK TH-nál végzett korábbi tevékenységgel kapcsolatos elégedettség a hivatal részéről, Tovább »

PPK – Pályázat hallgatói szakmai ösztöndíjra 2016

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar Tanulmányi Hivatala a HKR 118. §-a, valamint a hallgatói kifizetések eljárásrendjéről szóló, 2/2013. (IV. 12.) számú rektori utasítás alapján hallgatói szakmai ösztöndíjra ír ki pályázatot a Pedagógiai és Pszichológiai Karon folytatandó, adminisztratív jellegű szakmai tevékenységben való tapasztalatszerzésre. Tovább »