Kiemelt hírek

[megszűnt szervezet]

Az ELTE Szenátusa a CXCVIII/2015. (XII. 14.) Szen. számú határozatával 2015. december 31-ével megszüntette az ELTE Pedagogikum Központot. A tanulmányi ügyek intézését a Pedagógiai és Pszichológiai Karon a 2016. január 1-jével létrehozott PPK Tanulmányi Hivatal vette át. A feladatellátás a következő szervezeti keretek között történik:

  • Tanulmányi Hivatal Titkársága (PPK TH Titkárság) – a Hivatal működtetésével kapcsolatos általános feladatok
  • Oktatásszervezési Iroda (PPK OI) – a továbbképzésekhez, a doktori fokozatszerzési és a habilitációs eljárásokhoz, valamint a tanári mesterképzés gyakorlataihoz és záróvizsgáihoz kapcsolódó oktatásszervezési és szerződéskötési feladatok
  • Tanulmányi Iroda (PPK TI) – a kar oktatásfejlesztési és oktatási tevékenységéhez kapcsolódó, valamennyi hallgatói csoportot érintő (alap-, mester-, doktori és szakirányú továbbképzés) nyilvántartási, hallgatói ügyintézési feladatok, a hivatal működési feltételeinek szabályozási és infrastrukturális feltételeinek biztosítását szolgáló feladatok