Kiemelt hírek

PPK Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Iroda

Az ELTE Szenátusa a CXCVIII/2015. (XII. 14.) Szen. számú határozatával 2015. december 31-ével megszüntette az ELTE Pedagogikum Központot. A tanulmányi ügyek intézését a Pedagógiai és Pszichológiai Karon a 2016. január 1-jével létrehozott PPK Tanulmányi Hivatal vette át. A Hivatal szervezetének meghatározása még nem történt meg, a feladatellátás az alábbi – tervezett – szervezeti keretek között történik:

  • Tanulmányi Hivatal Titkársága (PPK TH Titkárság) – a Hivatal működtetésével kapcsolatos általános feladatok
  • Oktatásszervezési Iroda (PPK OI) – a továbbképzésekhez, a doktori fokozatszerzési és a habilitációs eljárásokhoz, valamint a tanári mesterképzés gyakorlataihoz és záróvizsgáihoz kapcsolódó oktatásszervezési és szerződéskötési feladatok
  • Tanulmányi Iroda (PPK TI) – a kar oktatásfejlesztési és oktatási tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartási, hallgatói ügyintézési feladatok, a hivatal működési feltételeinek szabályozási és infrastrukturális feltételeinek biztosítását szolgáló feladatok

Az Oktatásszervezési Iroda látja el a tanári mesterszak és a korábbi rendszerű tanári képzés tekintetében a gyakorlatok szervezését a Pedagógusképzési Regionális Központ kereteiben, valamint a záró- és a képesítővizsgák szervezésével kapcsolatos feladatokat. (A 2013-ban indult osztatlan tanárképzéssel kapcsolatos feladatokat a Tanárképző Központ látja el.)

A gyakorlatokkal összefüggő szerződések megkötéséről jelenleg a PPK TH Titkársága gondoskodik.

 

Oktatásszervezési Iroda – tanárképzési ügyintézés

Weiszmüller Ágnes irodavezető
tanári képesítővizsga és tanári mesterszakos záróvizsga szervezése
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. I. em. 106.
Tel.: 461-4583, 461-4500/3831
e-mail: weiszmuller.agnes@ppk.elte.hu

Fogadóidő: előzetes megbeszélés alapján

 

Boros Dóra tanulmányi ügyintéző
tanári mesterszak és a korábbi rendszerű tanári képzés gyakorlatszervezése
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27., I. em. 106.
Tel: 461-4500/3495
e-mail: tanarkepzes@ppk.elte.hu, boros.dora@ppk.elte.hu
Fogadóidő: hétfő: 13.00–16.00
                  kedd: 13.00–16.00
                  szerda: 9.00–12.00
                  csütörtök: nincs
                  péntek: 9.00–12.00