Kiemelt hírek

A tanári szakdolgozat a korábbi rendszerű tanári képzésben (leírása, követelményei)

 

Tanári képzés szakdolgozatának leadásával kapcsolatos tudnivalók

Mind az önálló, mind az integrált típusú szakdolgozathoz témabejelentőt kell leadni a PPK Tanulmányi Hivatalában, őszi félévi záróvizsga esetén a megelőző félévben május 15-ig, tavaszi félévi záróvizsga esetén a megelőző félévben október 15-ig.

Önálló, valamint portfólió típusú tanári szakdolgozat:

Az önálló tanári szakdolgozatot (beleértve a portfóliót is) egy kinyomtatott példányban, spirálozva (vagy hőkötéssel vagy egyéb módon bekötve) a PPK TO-n, az Információs Irodában (1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. I. em. 110.) lehet leadni őszi félév esetén november 20-ig, tavaszi félév esetén április 20-ig.

Integrált típusú szakdolgozat:

Az integrált tanári szakdolgozat kinyomtatott példányát az alapszaknak megfelelő karon kell benyújtania az alapkar által meghirdetett szakdolgozat leadási határidőig. Integrált szakdolgozat nyomtatott példányát a PPK-n nem kell leadni.

 

Elektronikus feltöltés:

Mind az önálló, mind az integrált típusú szakdolgozatot elektronikus formában is be kell nyújtani a PPK-ra, az e célra kialakított elektronikus rendszerbe feltöltve. (Az oldal linkje: https://tanulmanyi.pk.elte.hu/szakdolg/) A feltöltés határideje mindkét esetben megegyezik a nyomtatott példány leadási határidejével.

A csatolmányban olvasható a korábbi rendszerű tanárképzéshez kapcsolódó rövid tájékoztató.

Tájékoztató a tanári szakdolgozatról

Tanári szakdolgozat részletes követelményei

Tanári szakdolgozat témabejelentő lapja 

Szabályzati hátter

Tudnivalók a tanári szakdolgozat bírálatáról

Tanári szakdolgozat bírálati lapja

Portfólió (tanári szakdolgozat) bírálati lapja