Kiemelt hírek

A korábbi rendszerű tanárképzés külső iskolai gyakorlata

 

A külső iskolai gyakorlat (TKN-420)  részletes követelményei

Mindenki számára kötelező a teljesítése, a tanítási gyakorlattól függetlenül, az előfeltételeire figyelemmel bármikor teljesíthető.

60 órás, összefüggő, egyéni, külső iskolai gyakorlat. E gyakorlat a tanítási- nevelési gyakorlat helyszínétől eltérő intézményben folyhat, keretében szaktárgyi tanítási gyakorlat, vagy annak részei pl. hospitálás, megfigyelés nem végezhető, és csak egyszer kell teljesíteni. A gyakorlat érdemjegyét az Oktatásszevezési Iroda rögzíti a Neptunban.

A TKN-420 Külső iskolai gyakorlatra előzetesen jelentkezni nem kell. A tanegységet az aktuális félév elején a tárgyfelvételkor a Neptunban kell majd felvenni.

A külső iskolai gyakorlat Neptunban való felvétele után a gyakorlat teljesítését igazoló dokumentumokat a határidők betartásával a Tanulmányi Irodában kell leadni (1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27., I. em. 110.).

A TKN-420 Külső iskolai gyakorlat dokumentumai

befogadó nyilatkozat

igazolólap

felmentési kérelem

igazgatói levél

mentortanár levél

Szerződési lehetőségek a mentortanár számára

A külső iskolai gyakorlat során a hallgató a mentortanár irányításával és értékelésével egyénileg vesz részt az intézmény mindennapi munkájában.

A mentor feladatához kapcsolódóan önkéntes szerződést vagy megbízási szerződést lehet kötni.

 

Ha a mentor önkéntesként, díjazás nélkül vállalja a gyakorlat vezetését, akkor önkéntes szerződést tudunk kötni.

VAGY

Ha a mentor igényt tart a hallgatónkénti 10.000 Ft-os megbízási díjra, akkor a kifizetéshez megbízási szerződést tudunk kötni.

Kérjük, hogy a mentortanár a szerződéskötésre vonatkozó igényével a feladat megkezdését megelőzően minden esetben vegye fel a kapcsolatot a Tanulmányi Hivatal Tanulmányi Pénzügyi Csoportjával az alábbi elérhetőségen: szerzodes.th@ppk.elte.hu

 

Minden dokumentumot a Tanulmányi Irodában (Kazinczy u. 23-27., I. em. 110. szoba) kell leadni.

A gyakorlat érdemjegyét az Oktatásszervezési Iroda rögzíti a Neptunban.

Külső iskolai gyakorlat részletes követelményei