Kiemelt hírek

Utólagos kurzusfelvétel / Late course enrolment 2016/17/2

Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy a HKR 62/A §-ának értelmében a kurzusfelvételi időszak végét követő egy héten belül a hallgató kérelmére – látogatásköteles kurzus esetében az oktató hozzájárulása esetén – a kari Tanulmányi Bizottság engedélyezheti az utólagos kurzusfelvételt. Az utólagos kurzusfelvétel térítési díj ellenében történik: kurzusonként 1500,- Ft-ért.

Mindezek alapján az utólagos kurzusfelvételi kérelmek a PPK által meghirdetett kurzusok vonatkozásában az alábbi intervallumban adhatóak le félfogadási időben:

• alapképzésen, mesterképzésen, osztatlan képzéseken és szakirányú továbbképzésen:
2017. február 20. – 2016. február 25.

• doktori képzésen:
2017. március 6. – 2017. március 10.

A kurzusfelvételi időszakot követő egy héten túl utólagos kurzusfelvételre már nincsen lehetőség!
Utólagos kurzusfelvételi kérelmet kizárólag az erre rendszeresített, s hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon fogadunk el. Az utólagos kurzusfelvételi űrlapot a honlap Letölthető dokumentumok menüpontjában érhetik el. A kitöltött és – órás tanegység esetén – az oktatóval aláíratott űrlapok az I. emelet 110. szobában adhatóak le.

Hiányosan (pl. oktatói aláírás nélkül, tanszéki pecsét nélkül) leadott vagy pontatlanul kitöltött (hiányzó vagy pontatlan kurzuskód és cím) kérelmek elbírálására nincsen mód: a hiányosan kitöltött vagy hibás adatot (különös tekintettel a kurzuskódra) tartalmazó kérvények automatikusan elutasításra kerülnek.

PPK Tanulmányi Hivatal

-------------------------------------------------------------------------

Please be informed that according to the section 62/A late course enrolment can be permitted by the Academic Committee in case the student asks it within a week after the end of the course enrolment period in a written form and in case of courses with lessons also with the teacher's written permission. There is a delay fee connected to late course enrolment which is 1500 HUF/course.

On the grounds of these, late course enrolment requests for the courses of the Faculty of Education and Psychology can be submitted in the following periods:

• for bachelor and master programmes:
20th February 2017 - 25th February 2017

• for doctoral programmes:
6th March 2017 - 10th March 2017

Please note that there is no possibility for course enrolment after this period!

The requests can be submitted only on the Late course enrolment form (you can find it in the Administration/Study administration section of www.engpsych.elte.hu) in the Registrar's Administration Office (KAZY 110).

Those requests from which any necessary information is missing (e.g. the teacher's signature, code of the subject and/or course (=group)) must be rejected automatically.

Student Affairs and Registrar's Office