Kiemelt hírek

PPK - Záróvizsga-, illetve oklevéligazolás, diplomaosztó

Tájékoztatjuk a 2015/2016. tanév tavaszi félévében záróvizsgázó hallgatóinkat, hogy a sikeres záróvizsgáról, illetve a nyelvvizsgakövetelmények teljesülése esetén az oklevél kiállításáról szóló igazolást 2016. július 4-től adjuk ki az I. emelet 110. szobában ügyfélfogadási időben (https://tanulmanyi.pk.elte.hu/ppk_ti). A 2016. június 28-án, vagy később záróvizsgát tévő hallgatók esetében a jegyzőkönyvek visszaérkezésének esetleges csúszása miatt későbbi időpontra is tolódhat az igazolás kiállítása, javasoljuk, hogy az érintett hallgatók ne az első napon jöjjenek az igazolásért.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ha az igazolást az alap-, vagy mesterszakra történtő felvételihez szeretnék felhasználni, akkor a 2016. évi általános eljárásban a hiánypótlási határidő 2016. július 12., mely időpontig a www.felvi.hu-ra a dokumentumokat fel kell tölteni, illetve, ha az intézmény külön kéri, akkor részére is eljuttatni.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján kiállított oklevelek minősítést nem tartalmaznak, így ha a felvételi eljárás során az oklevél minősítésére is szükség van (pl. pontszámításhoz), akkor arról a hallgatónak külön igazolást kell kérnie, hogy a felvételi eljárás során az oklevéligazolás, vagy az oklevél mellé benyújtsa.

A diplomaosztó ünnepség tervezett időpontja 2016. július 26., a helyszín pedig az ELTE Bölcsészettudományi Kar épületegyüttesében, a Gólyavár. Az ünnepséggel kapcsolatos részletes információkat, tudnivalókat itt a honlapon fogjuk közzétenni egy későbbi időpontban, az érintetteket Neptunon keresztül küldött személyes üzenetben is értesítjük.