Kiemelt hírek

Érdemjegyek rögzítése a Neptunban, kifogással élés / Grades recorded in the Neptun, Form of Complaint

Tisztelt Hallgatók!

2017. február 3-ával véget ért a 2016/2017. tanév őszi félévének vizsgaidőszaka. Felhívjuk figyelmüket, hogy mivel a teljesítéseik rögzítése csak és kizárólag az elektronikus tanulmányi rendszerben (Neptun) történtik, a rögzítettség ellenőrzése kiemelten fontos. Az ellenőrzés a hallgató feladata, ha a hallgató a szabályzatban foglalt kötelezettségeinek (pl. vizsgajelentkezés) nem tesz eleget, illetve az általa biztosított kifogási lehetőségével nem él, az általa megszerzett teljesítés érvénytelen lesz.

Ahogyan az Oktatási Igazgatóságtól a Neptun leállással kapcsolatban kapott személyes üzenetből, illetve a Quaestura honlapjáról is értesültek róla, az ELTE Hallgatói követelményrendszer (HKR) 65. § (6) bekezdése szerinti kifogással élésre a 2016/2017. tanév őszi félévre vonatkozóan

2017-02-06 16:00 és 2017-02-13 16:00 között

van lehetőségük.
Ha az elektronikus tanulmányi rendszerben rögzített érdemjegyük nem egyezik meg a megszerzett érdemjeggyel, vagy a megszerzett érdemjegy hiányzik a Neptunból, akkor kérjük, töltsék ki a hallgatói webes felületen az Ügyintézés / Kérvények menüponban elérhető "Kifogás értékelésre vonatkozó adattal szemben" nevű kérvényt, hogy az ügy kivizsgálásra kerülhessen.
Felhívjuk figyelmüket továbbá, hogy a HKR a Pedagógiai és Pszichológiai Karra vonatkozó különös rész 425. § e) pontja értelmében a szabálytalanul megszerzett jegy érvényesítésére még dékáni méltányossági jogkörben sincs lehetőség, tehát a fenti eljárás elmulasztása súlyos következményekkel járhat.

ELTE PPK Tanulmányi Hivatal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear Students,

The exam period of the spring semester 2016/2017 ended on the 3rd February 2017.
Please be informed that as the grades are recorded only in the electronic registry system (Neptun) and nowhere else, it is really important to check if they are properly entered. This controlling must be done by the student. In case of non-entered grades if the student missed any relevant requirement identified in the regulations (eg. exam-registration), or miss the possibility of complaint, the grade become invalid.
According to the section 65 (6) of the Academic Regulations for Students students can complain concerning grades. As you were informed by the ELTE Directorate of Education through the Neptun system (message with subject: „Neptun system will be temporarily unavailable”) in the spring semester 2016/2017 this possibility is available

from 6th February 2017, 16:00 until 13th February 2017, 16:00.

If the grade recorded in Neptun and the grade achieved with an exam do not match, or a grade does not appear on Neptun, please fill in and submit a request named ”Form of Complaint Concerning Grades” (it is available in the Neptun in the section Administration/Requests), after this the issue can be investigated.
Please also be informed that according to the section 425 (e) of the Academic Regulations for Students validating any performance completed against the rules cannot be recorded neither as an equity from the Dean, so missing the above mentioned process cause serious consequences.

Student Affairs and Registrar's Office, Faculty of Education and Psychology, ELTE