Kiemelt hírek

Határidők és információk

Határidők és információk

Minden dokumentumot az Információs Irodában kell leadni (1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27., I. em. 110. szoba).

 

Korábbi rendszerű tanárképzésben

Tanári szakdolgozat témabejelentő lap leadási határideje

Ha tanulmányait az őszi félévben kívánja befejezni:  május 15.

Ha tanulmányait a tavaszi félévben kívánja befejezni: október 15.

 

Tanári szakdolgozat leadási határideje

őszi félév esetében: november 20.

tavaszi félév esetében: április 20.

 

Tanári képesítővizsgára való elektronikus jelentkezés határideje

őszi félév esetében: október 20.

tavaszi félév esetében: március 20.

 

Tanítási gyakorlatra való elektronikus jelentkezés határideje

 Mindkét félévre vonatkozóan:  a megelőző tanév tavaszán

 

A  tanári mesterképzésben

 Tanári szakdolgozat témabejelentő lap leadási határideje

Az őszi félévi tanári záróvizsga esetében: május 15.
A tavaszi félévi tanári záróvizsga esetében: november 15.

 

Tanári szakdolgozat leadási határideje

- a tanulmány leadásának határideje

őszi félév esetében: november 20.
tavaszi félév esetében: április 20.

 - a portfólió leadásának határideje

őszi félév esetében: december 15.
tavaszi félév esetében: május 15.

 

Tanári záróvizsgára való elektronikus jelentkezés határideje

Az őszi félévi tanári záróvizsga esetében: október 15.
A tavaszi félévi tanári záróvizsga esetében: március 15.

 

Tanítási gyakorlatra való elektronikus jelentkezés határideje

 Mindkét félévre vonatkozóan: a megelőző tanév tavaszán