Kiemelt hírek

Diplomaosztó

 
A Pedagógiai és Pszichológiai Kar 2012. július 25-én, szerdán és július 26-án, csütörtökön rendezi meg diplomaosztó ünnepségeit a 2011/2012. tanév tavaszi félévében végzettek számára.
 
július 25-én, szerdán
10.00 órakor az andragógia BA, az andragógia MA, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc, és a testnevelés főiskolai szakon végzettek,
12.00 órakor a korábbi rendszerű tanárképzésben végzettek,
14.00 órakor szakirányú továbbképzésben a pedagógus szakvizsga, a módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban, a tehetségfejlesztő szaktanácsadó, a család-iskola együttműködési szaktanácsadó pedagógus, az iskolai tanácsadó és konzultáns pedagógus és a mentortanár-képzés szakon végzettek
vehetik át oklevelüket.
 
július 26-án, csütörtökön
10.00 órakor a pszichológia BA, a psychology full-time BA (ELUP) és a  pedagógia BA szakon végzettek,
12.00 órakor az interkulturális pszichológia és pedagógia MA, a pszichológia MA, a (korábbi rendszerű) pszichológia egyetemi és a psychology full-time MA (ELUP) szakon végzettek,
14.00 órakor a tanári MA és a  neveléstudományi MA szakon végzettek,
16.00 órakor szakirányú továbbképzésben az egészségfejlesztő szakpszichológus, a fejlesztőpedagógus, a múzeumpedagógiai szaktanácsadó, a pedagógiai szakpszichológus, a perinatális szaktanácsadó és a tanácsadó szakpszichológus szakon végzettek
vehetik át oklevelüket.
 
Helyszín: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Aula (Budapest VII., Kazinczy u. 23–27.)
 
Kérjük, hogy az ünnepséggel kapcsolatban szíveskedjék figyelemmel lenni a következőkre:
  • Amennyiben nem tud részt venni a diplomaosztó ünnepségen, kérjük, jelezze ezt 2012. július 23-án, 16.00 óráig a diplomaoszto@ppk.elte.hu ímélcímen (nevének és szakjának megjelölésével).
  • Aki nem tud részt venni a diplomaosztón, az – az egyetem épületeinek zárva tartása miatt – csak később, 2012. augusztus 27-től személyesen vagy írásos meghatalmazással veheti át diplomáját az Információs Irodában félfogadási időben (Kazy 110., az alap-, mesterképzésben, főiskolai vagy egyetemi képzésben résztvevők esetében), illetve a Doktori és Továbbképzési Osztályon (Kazy 106., a szakirányú továbbképzésben résztvevők esetében).
  • A diplomaosztón nem lehet meghatalmazással diplomát átvenni.
  • Kérjük, hogy az ünnepség megkezdése előtt negyedórával foglalja el a helyét.
  • A korábbi rendszerű egyetemi képzésben szerzett bölcsész tanári oklevelet csak a bölcsész (nem tanári) oklevél birtokában lehet átvenni, aki tehát ezzel (nyelvvizsga hiányában vagy egyéb indokból) nem rendelkezik, nem kaphatja meg tanári oklevelét az ünnepségen.
  • Az oklevelükre jogosult hallgatók névsora (beleértve a BTK által szolgáltatott információkat is), azaz a diplomaosztó ünnepély részletes beosztása innen tölthető le.
 
Az ünnepségre az érintetteknek a meghívót postai úton is elküldjük, illetve az ETR-ben is tájékoztatjuk őket személyes üzenetben.
 
Budapest, 2012. június 29.
 
ELTE Pedagogikum Központ
Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztály