Kiemelt hírek

Ügyrend

A Kreditátviteli Bizottság (a továbbiakban: KB) a Karnak a Hallgatói követelményrendszer  által a hatáskörébe adott hallgatói ügyekben első fokon eljáró, a dékán által felkért, állandó bizottsága.

A korábbi tanulmányok során szerzett kreditpontok elismertetésére (azaz tanulmányi és vizsgakötelezettség alóli felmentésre) irányuló kérelem a Kari Kreditátviteli Bizottsághoz nyújtható be. A Bizottság dönt (a kreditegyenértékűségre vonatkozó szabályok szerint és a szakfelelős véleményére figyelemmel) arról, hogy a korábban megszerzett tanegységek ekvivalensek-e a most előírt követelményekkel.

Tanulmányi és vizsgakötelezettség alól csak a Kari Kreditátviteli Bizottság adhat felmentést.

A Kreditátviteli Bizottság ügyrendje erre a feliratra kattintva érhető el.