Kiemelt hírek

Ügyrend

A Tanulmányi Bizottság (a továbbiakban: TB) a Kar döntési, javaslattételi, döntés-előkészítési és véleményezési jogkörrel rendelkező, állandó bizottsága.

A TB jár el a hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben. Hatáskörébe tartozik többek között a dékáni méltányossági kérelem véleményezése, a tagozatváltással kapcsolatos kérelmek elbírálása, a kivételes tanulmányi rend engedélyezése, az átvételre vonatkozó kérelmek véleményezése a dékáni döntéshez, a regisztráció rendkívüli esetben történő visszavonásának engedélyezése, a speciális szükségletű hallgatókat megillető kedvezmények, mentességek iránti igények elbírálása stb.

A Tanulmányi Bizottság ügyrendje erre a feliratra kattintva érhető el.