Kiemelt hírek

Alapképzés

Kedves Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017/2018-as tanévre vonatkozó meghirdetéseket már a PPK új honlapján tesszük közzé.

 

 

Kedves Érdeklődők!

Megjelent a 2016 szeptemberétől induló képzések felvételi tájékoztatója. A felvételi eljárással kapcsolatos összes fontos információt tartalmazó Tájékoztató csak elektronikusan érhető el, erre a feliratra kattintva. Az ELTE PPK alapképzéseinek meghirdetési információi ezen a linken olvashatók.
 

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKJAINK A 2016/2017-ES TANÉVRE

NAPPALI TAGOZATOS KÉPZÉSEK

Választható szak Irányszám
min. < max.
Képz. idő
(félév)
Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Önköltség Érettségi és egyéb
követelmények
andragógia (1) 15 < 30 6 A N A 198 000

kettőt kell választani:

biológia v. magyar v. matematika v.
történelem v. egy idegen nyelv (6)

(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K
pedagógia (2) 20 < 30 6 A N A 198 000

kettőt kell választani:

biológia v. magyar v. matematika v.
történelem v. egy idegen nyelv (6)

(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K
pszichológia 100 < 200 6 A N A  298 000

kettőt kell választani:

biológia v. magyar v. matematika v.
történelem v. egy idegen nyelv (6)

(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K
rekreációszervezés
és
egészségfejlesztés

(3)
20 < 60 6 A N A 225 000

motoros alkalmassági vizsga és

kettőt kell választani:

biológia v. földrajz v. magyar v.
testnevelés v. történelem v.
egy idegen nyelv (7)

K
sportszervező 20 < 60 6 A N A  225 000

motoros alkalmassági vizsga és

kettőt kell választani:

biológia v. magyar v. testnevelés v.
történelem v. egy idegen nyelv (7)

K

 

RÉSZIDŐS (ESTI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS) KÉPZÉSEK

Választható szak Irányszám
min. < max.
Képz. idő
(félév)
Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Önköltség Érettségi és egyéb
követelmények
andragógia (1) (4) 15 < 30 6 A L A 170 000

kettőt kell választani:

biológia v. magyar v. matematika v.
történelem v. egy idegen nyelv (6)

(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

 

(1) Választható specializációk: felnőttképzési szervező, művelődésszervező, személyügyi szervező. Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező (15 fő) esetén indulnak.

(2) Választható specializációk: neveléskutatási asszisztens, oktatásszervező és humánasszisztens, pedagógiai asszisztens. Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező (15 fő) esetén indulnak.

(3) Választható specializáció: rekreációszervezés.

(4) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: havi egy (esetenként két) alkalommal, pénteki és szombati napokon.

(5) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéttő-három hetente az alábbiak közül 2 napon: hétfő, szerda, péntek, szombat. A végleges beosztás a felvett hallgatók létszámának függvényében alakul ki.

(6) Választható nyelvek: angol, francia, német, orosz.

(7) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

 

Az emelt szintű érettségit kiváltó, felsőoktatásban szerzett oklevelek elfogadása a felvételi eljárásban
Az andragógia alapképzési szakra történő jelentkezés esetében emelt szintű érettségi helyett bármely felsőfokú végzettséget igazoló oklevél elfogadható.
A pszichológia alapképzési szakra történő jelentkezés esetében emelt szintű érettségi helyett az alábbi mesterképzési vagy korábbi rendszerű egyetemi végzettséget, illetve az e szakterületekhez kapcsolódó mesterképzési vagy egyetemi szintű tanári végzettségeket fogadjuk el: biológia, gyógypedagógia, jogász, kulturális antropológia, magyar, matematika, orvos, pedagógia, szociológia, történelem.
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:
5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
4 (jó) minősítés esetén 400 pont;
3 (közepes) minősítés esetén 350 pont;
2 (elégséges) minősítés esetén 300 pont.
 
INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK a motoros alkalmassági vizsgával kapcsolatban (rekreációszervezés és egészségfejlesztés, sportszervező alapszakok)
A rekreációszervezés és egészségfejlesztés és a sportszervező alapképzési szakokon a felvétel feltétele az alkalmassági vizsga sikeres teljesítése. A vizsga kizáró jellegű, azaz ennek sikeres teljesítése nélkül nem nyerhet felvételt senki a szakokra.
A vizsga részletes leírása innen tölhető le.
Az alkalmassági vizsga három részből áll:
1. egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" benyújtásával,
2. úszástudás igazolása az "Úszásigazolás" benyújtásával,
3. motoros gyakorlati vizsga (a jelentkező behívót kap rá).
A motoros gyakorlati vizsga öt szakágból áll: atlétika, gördülők, kötélmászás, labdás feladatok, zenés gimnasztika. A rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szakon mind az öt szakágon meg kell felelni, míg a sportszervező alapképzési szakon az öt szakágból három feladatsor választandó. (Azt, hogy melyik a választott három, elegendő a vizsgán közölnie a jelentkezőnek.) Aki mindkét szakra jelentkezik, annak értelemszerűen mind az öt feladatsort teljesítenie kell.
A motoros gyakorlati vizsgát csak az jelentkező kezdheti meg, aki előzetesen, határidőre benyújtotta az egészségügyi alkalmasságáról, valamint az úszástudásáról szóló igazolásokat. A két igazolás csak a Kar saját formanyomtatványán (lásd. letölthető dokumentumok lent) nyújtható be. A dokumentumokat eredeti aláírással, egy példányban, papíron kell benyújtani postán vagy személyesen a Kar Információs és Felvételi Irodájába

2016. március 31-ig.

A motoros gyakorlati vizsga kiváltható testnevelés tárgyból tett, bármilyen szintű, bármilyen eredményű, sikeres érettségi vizsgával. Ehhez letölthető a "Nyilatkozat a motoros alkalmassági vizsga alóli felmentéshez", melyet egy eredeti példányban 2016. március 31-ig kell beküldeni a Karra. A nyilatkozat elfogadható akkor is, ha a jelentkező még csak ezt követően teszi le az érettségit. Az Egészségügyi lap és az Úszásigazolás beküldése azonban mindenki számára kötelező, függetlenül attól, hogy kéri-e a felmentését a motoros alkalmassági vizsga alól.

Letölthető dokumentumok:
Egészségügyi lap
Úszásigazolás
Nyilatkozat a motoros alkalmassági vizsga alóli felmentéshez
 
Az Egészségügyi lapot és az Úszásigazolást a Karon kívül az Oktatási Hivatalba is el kell juttatni, vagy a felvi.hu-ra kell feltölteni:
- az Egészségügyi lapot az "általános háziorvosi igazolás" dokumentumtípust megjelölve;
- az Úszásigazolást az "(elő)alkalmassági vizsgáról szóló igazolás" dokumentumtípust megjelölve.
Javasoljuk e célból elektronikus (szkennelt vagy lefényképezett) vagy papír másolat készítését még a Karra történő benyújtás előtt.
Az egészségügyi alkalmasság és az úszni tudás igazolásának hiánya, vagy a motoros alkalmassági vizsga sikertelensége, illetve a kiváltás alapjául szolgáló testnevelés érettségi sikertelen teljesítése esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.