Kiemelt hírek

Pedagogikum Központ Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztály

edagogikum Központ (a továbbiakban: PK) a három érintett kar, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (BGGYK); a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK); és a Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK) azonos vagy szorosan kapcsolódó szakmai céljai megvalósulásának szervezeti előfeltételei megteremtésére és az ezzel összefüggő tevékenységének ellátására létrehozott közös, önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott hálózatos elv szerint működő funkcionális szervezeti egység, melynek feladata a három érintett kar, számára hálózati jelleggel a gazdálkodási, pénzügyi, üzemeltetési feladatok ellátása, továbbá oktatásszervezési, tanulmányi és humánpolitikai adminisztratív szolgáltató tevékenységének végzése.
Ezen kívül a PK ellátja a közoktatási intézmények vonatkozásában a fenntartói jogkör keretébe tartozó szakmai, gazdálkodási, pénzügyi, üzemeltetési és humánpolitikai feladatokat is.A PK irányítását és közvetlen ellenőrzését Vezető Testület látja el. A PK hálózatos felépítésű Gazdasági Főosztályra, Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztályra, valamint Humánpolitikai Főosztályra tagozódik. A Vezető Testület tagja a három érintett kar vezetője, valamint egy hallgatói képviselő. A főosztályokat főosztályvezetők irányítják.
Ön jelenleg az Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztály honlapján tartózkodik. Itt találhatja meg az OTF álltal publikált információkat, híreket, letölthető anyagokat. Sikeres információgyűjtést, és kellemest böngészést kívánunk!

  

Tovább a BGGYK tanulmányi híreihez

Tovább a PPK tanulmányi híreihez Tovább a TÓK tanulmányi híreihez

 Globális információk, letölthető dokumentumok, elektronikus ügyintézés a bal oldai menüben találhatóak.

A karokra vonatkozó tanulmányi információkat, illetve a tanárképzéssel kapcsolatos tudnivalókat a felső menüsorban navigálva találja meg..

  

Az ELTE HÖK hírei

Az EHÖK elnöke az 51/2007. Korm.rend. 7.§ ac), 10.§ (4) és a Hallgatói...